Kaluzsa Anikó:

A HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁS RÖVID ÉRTÉKELÉSE

Absztrakt

A vízkészletek jelentős része az országhatáron átnyúlik, ezért megóvásuk csak nemzetközi összefogással valósulhat meg. A vízkészletek minőségét és mennyiségét óvó hazai intézkedések, a vízminőséggel szemben támasztott elvárások, és az ezeket szabályozó kormányrendeletek folyamatos megújítása biztosítja a naprakészséget. A fenntartható szemléletmód a vízfogyasztás terén mind a lakosság, mind az ipari szféra szempontjából elengedhetetlen. A hazai vízkészletek mind mennyiségileg, mind minőségileg folyamatosan csökkennek. A cikk írójának célja, hogy egy rövid áttekintést nyújtson a hazai vízgazdálkodásról. Továbbá bemutatja a vízkészletek során figyelembe vett minőségi kategóriákat, és kitér a vízbiztonság és a fenntartható vízgazdálkodás témakörére, mely részek együttesen segítik elő a víz-bázisok védelmét.

The main part of water resources are across borders, so their preservation is only possible with international cooperation. The actuality is insured by the water re-sources national quality and quantity protective measures, water quality require-ments and the ongoing renewal of government regulations. Sustainable approach is essential for both the population and the industrial sector in terms of water consumption. The domestic water resources are both reducing quantitatively and qualitatively. The author of the article is intended to provide a brief overview of the national water management. It also presents the quality categories of water resources and includes water security and sustainable water management issues, which parts collectively promote the protection of water resources.

Kulcsszavak: vízgazdálkodás, vízellátás, vízminőség, fenntartható vízgazdálkodás ~ water management, water supply, quality of water, sustainable water management.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz