Molnár Robin:

A TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁSOK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSAI

Absztrakt

Az utóbbi években folyamatosan szigorodnak a környezetvédelmi normák, Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kap a környezetvédelem. Az extrém időjárási jelenségek egyre jobban éreztetik hatásukat, egyre sűrűbben következnek be természeti csapások, katasztrófák. Írásomban bemutatom, hogy a hazai tűzoltók tevékenysége a különféle kárfelszámolások során milyen hatást gyakorol a természeti és a humán környezetre. Kutatásom során vizsgáltam, hogy egy-egy tűzeset, vagy műszaki mentés, milyen hatással van az épített és a természetes környezetre, a beavatkozást végző tűzoltók hogyan járulhatnak hozzá a környezetterhelés csökkentéséhez.

Environmental protection standards are continuously getting stricter in recent years; focus is changing towards environmental protection in Hungary as well. Extreme weather conditions and natural catastrophes occur increasingly more often. In my work, I am showcasing the effects of the different actions of the Hungarian firefighters -- in cleaning up and reconstructing after natural disasters – on the natural and the human environment. During my research I have investigated the effects of fires and technical rescues on the man-made and the natural environment, and how the firefighters in action can decrease the ecological footprint of the intervention.

Kulcsszavak: környezetvédelem, tűzoltói beavatkozások, környezeti elemek, környezeti károk ~ environmental protection, fire intervention, environmental elements, environmental damage

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz