Pál Angéla:

A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI, A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, MINT ELLENHATÁS

Absztrakt

Korunkban a keletkező kommunális hulladékok egyre növekvő mennyisége, összetételének szélesedő skálája, hatásaival komoly veszélyt jelent élő és élettelen környezetünk számára, társadalmunk egészségi állapotára. Megfelelő, környezet- és biztonságtudatos kezelése ezért létszükséglet. A környezetkímélő hulladékgazdálkodás stratégiájával megvalósítható a hulladékokanyagok mennyiségének csökkentése, azok újrahasznosítása, energetikai értékesítése, vagy környezetbarát módon történő ártalmatlanítása.

In our modern times, nowadays the volume of generated communal waste is higher from day to day, their composition is constantly expanding. Environmental impacts of waste are dangerous for the animate and inanimate nature and for the health of human society. Environmentally responsible and safe waste handling is a requirement for the life. With the strategy of environmental waste management program is possible to reduce the amount of waste, to utilize in its material, to regain its energy, or it is possible to disposal the waste with environmental friendly methods.

Kulcsszavak: kommunális hulladék, biztonságos hulladékkezelés, környezetkímélő hulladékgazdálkodás, stratégia, újrahasznosítás, újrahasználat, ártalmatlanítás ~ communal waste, safe waste management, environmental friendly waste management, strategy, recycling, disposal

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz