Andrea TICK – Dalma VINNAI:

INTERNET OF THINGS – MONITORING THE HUNGARIAN BUSINESS SECTOR AND CONSUMERS

Absztrakt

Az emberiség az élet minden területén az automatizálás felé rohan. A napi folyamatokat, a környezetünket, az eszközeinket automatizáljuk abban reménykedve, hogy egy könnyebb, kiszámíthatóbb és élvezhetőbb életstílust tudunk kialakítani. Várhatóan néhány évtized múlva minden mindennel össze lesz kötve, központilag emberek által irányítva, gépi tanulási módszerekkel vezérelve és internet kapcsolatra hagyatkozva. Ezek a változások alapvetően megváltoztatják az életünket, azonban, a környezet fenntarthatóságának érdekében elkerülhetetlen. A „dolgok interneté”-nek (Internet of Things (IoT)) része lesz mind a hétköznapi mind az üzleti életben. Lehetőséget ad az eszközök és a folyamatok precízebb monitorozására, adatbányászatra és pontos, kiszámítható statisztikai előrejelzések elkészítésére. Hatása lesz a bevételekre, a működési, a tőke, az emberi erőforrás, a marketing költségekre, az eladási stratégiára, a technikai innovációkra és a vállalati működésre is. Megváltoztatja az üzleti kultúrát és az életminőséget. Ezen cikk az IoT jelenséget vizsgálja, annak célját és a mögöttes megoldásokat. A cikk megvizsgálja a magyar IoT piacban rejlő potenciális növekedést, és elemzi a magyar felhasználót.

Humanity runs towards automatization in every aspect of life. Daily processes become automatized, the environment as well as the tools we use every day. By following this pattern we create a possibility for an easier, more predictable and enjoyable lifestyle. It is presumable that in a few decades everything will be connected with everything, controlled centrally by people, driven by machine learning techniques and relying on Internet connection. These changes will affect our lives significantly, however, there is no other option in order to maintain the sustainability of our environment. Internet of Things (IoT) will have an important role in private life as well as in business. It will give the opportunity to monitor devices and processes more accurately, mining huge amount of data and create precise and predictable statistical forecasts. Nevertheless, it will have an impact on revenues, operational costs, capital expenses, human resources, marketing and sales strategies, technical innovations and the operation of enterprises as well. It will change the culture of business and the culture of life. This paper focuses on the IoT phenomenon, its construction, purpose, the analysis of the underlying solutions as well as discusses the potential growth of the future Hungarian IoT market and analyses the Hungarian consumer.

Kulcsszavak: : IoT; Internet of Things; big data; data mining

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz