Kóródi Gyula:

A VÉDELMI SZEKTORBAN SZOLGÁLÓK EXTRÉM FIZIKAI TERHELÉS UTÁNI REGENERÁCIÓJÁNAK JAVÍTÁSA MÁGNESTERÁPIÁVAL

Absztrakt

Minden módszer, ami műveleti vagy harcászati területen egyszerűen alkalmazható és képes lerövidíteni a regenerációhoz szükséges pihenési időt, nagyban hozzájárulhat a hivatásos élő erő hadrafoghatóságának javításához. Az extrém izommunka kapcsán emelkedett tejsav-szint a sportolók esetében enyhe intenzitású, aerob jellegű fizikai aktivitással korrigálható, a védelmi szektorban azonban igen korlátozottan biztosítható erre irányuló extra elfoglaltság. A laktát szint várhatóan szignifikánsabban gyorsabb ütemben történő csökkenése az elméleti igazolását adja a feltételezett gyorsabb regenerációnak. A laktát szint szignifikánsan gyorsabban csökken az első órában, a mágnesterápiával történő regeneráció esetén is. A terápia gyakorlati felhasz-nálhatóságát igazolandó fegyverösszeszerelés teszt eredményi igazolták várakozása-inkat. A mágnesterápiával történő regeneráció hatására mindhárom csoport eredmé-nyeihez képest szignifikánsan jobb eredmények születtek.

Each method which is simple to apply and is able to shorten the time needed to rest for regeneration, operational or tactical areas can greatly contribute to improving the living forces combat readiness. In connection with the extreme muscle work raised lactic acid levels in the case of athletes with mild-intensity physical activity, aerobic in nature it can be corrected, but the defense sector in a limited way to ensure extra to do so activity, much preferable opportunity forced regeneration during a favor and not recoverable rest / sleep. is expected to significantly faster reduction in the lactate level of the theoretical proof gives the assumed faster regeneration. Lactate level decreases significantly faster during the first hour, as is the case of the regeneration magnetic therapy as well. The practical use of therapy to justify weapons assembly test results confirmed our expectations. The effect of magnetic therapy on regeneration compared to the results of all three groups significantly better results.

Kulcsszavak: : regeneráció, laktát szint helyreállítás, mágnes terápia ~ regeneration, lactate recovery, magneto therapy

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz