Kuti Rajmund:

TERRORCSELEKMÉNYEK UTÁN VÉGZETT KOMPLEX KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Absztrakt

A hivatásos kárfelszámolási feladatokat végrehajtó szervezetek szerepe a különleges veszélyhelyzetek kezelésében, azon belül a terrorcselekmények következményeinek elhárítása során rendkívül fontos. Magyarország nem tartozik a világ súlyos terrorcselekményekkel érintett övezetei közé, de a közelmúltban, Párizsban és Brüsszelben történt robbantások rámutattak, hogy egy terrortámadás bekövetkezésének valószínűsége hazánkban sem nulla. Ha viszont bekövetkezik az esemény, a Terrorelhárítási Központra, a Magyar Honvédség Különleges Egységeire, a Hivatásos Tűzoltóságra, mint elsődleges beavatkozó szervezetekre komoly, összetett feladatok hárulnak. A sikeres mentés alapja a beavatkozás irányítási, taktikai feladatainak pontos kidolgozása, valamint a kárfelszámolási műveleteket végző szervezetek közötti zavartalan együttműködés. Írásomban elemzem a rendkívüli körülmények között történő mentési feladatok problémáit, bemutatom az együttes feladatmegoldás, rugalmas irányítási mechanizmus, megfelelő taktika alkalmazási lehetőségeit.

The roles of professional organizations dealing with damage liquidation at special treatment of emergencies are very important, also to mitigate the consequences of terrorist acts. Hungary is not included in the areas affected by terrorist acts, but the recent bombings in Paris and Brussels have pointed out, that the probability of terror attack might not be zero in our country. However, if the event occurs, complex tasks are incumbent on Counter-Terrorism Centre, Hungarian Defence Forces and special units of the professional fire service as primary responding organizations. The base of a successful intervention is accurate developing of the management, tactical tasks and the smooth cooperation between the organizations conducting remedial operations. In this article, I analyse the problems of rescue operations in exceptional circumstances; I present joint problem solving, flexible management mechanism and opportunities to apply appropriate tactics.

Kulcsszavak: : Terrorizmus, terrorcselekmények, komplex kárfelszámolási műveletek, ~ Terrorism, terror acts, complex remediation operations.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz