Tóth József:

A REPÜLŐ MŰSZAKI TISZTEK SZAKMAI KOMPETENCIÁINAK KUTATÁSA

Absztrakt

A szervezet működésének, és az elvárt minőségű feladat-végrehajtás biztosításának egyik alapfeltétele a megfelelő számú, jól képzett szakember. A képzési szerkezet, az infrastruktúrák, a humánerőforrás fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében fontos ismerni, hogy milyen kompetenciákkal rendelkező műszaki szakemberekre van szükség a Magyar Honvédségben. A katonai repülőműszaki feladatokat ellátó szervezetek működésének, és az elvárt minőségű feladat végrehajtásnak alapfeltétele a megfelelő számú, jól képzett tiszt, műszaki szakember. Az elvárt tudással rendelkező tiszti utánpótlás érdekében fontos ismerni, hogy milyen kompetenciákkal rendelkező műszaki szakemberekre van szükség a Magyar Honvédségben. A tervezési/előrejelzési és aktuális megrendelői tendenciákat elemző kutatás olyan információkat biztosít, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási és képzési portfólió, valamint a szakokon végzett diplomások felkészültsége és a munkaerő-piaci elvárások összehangolásához. Egy ilyen kutatás folyamata, és eredményeinek bemutatása olvasható a cikkben.

A precondition of the proper functioning of our organizations is a sizeable body of well-trained professionals. The ongoing development of educational content and structure, the changing needs of the labour market, and the novelties of the technological environment make it necessary to conduct regular research to clear what competencies military engineers should possess. Military aviation organizations should dispose over well-trained, professional personnel. In order to enable their work and qualifying them for their tasks, they receive schooling following particular standards of education as well as those of final results. The provision of ongoing supply of new generations of military aviation specialists requires an understanding of competencies requested by the various air force jobs. Research and assessment concentrating on present requirements on the side of the employer and proper analysis for the sake of forecasting and planning may add value to the education and training portfolio development. The present article presents some results of such a research.

Kulcsszavak: :repülőmérnök, katonai műszaki oktatás, kompetenciák, modell, minőség, vezetés, fejlesztés, kvantitatív kutatás ~ aviation engineering, military engineer education, competency, modelling, quality, management, development, quantitative research

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz