Rusz Dániel – Prof. Dr. Berek Lajos:

A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉST HASZNÁLÓ JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI BALESETEINEK ELEMZÉSE

Absztrakt

A megkülönböztető fény- és hangjelzést (villogót, szirénát) használó járművek fokozott veszélynek vannak kitéve a közúti közlekedés során. Jelen esetben a veszély egy közúti baleset bekövetkezése, ennek közvetlen veszélyforrása pedig az emberi tényező. A veszélyes helyzetek csökkentésében a korszerű technikai megoldások, a forgalomban résztvevők felelősségteljes magatartása, a járművezetők oktatására, szűrésére irányuló képzések, tréningek, valamint a különböző egészségügyi szűrések és alkalmassági vizsgálatok nagyban javíthatnak a baleseti statisztikákon, azonban az emberi figyelmetlenség, tévedés, készségbeli hiányosság, esetenkénti alkalmatlanság vagy sajnálatos módon a felelőtlen magatartás lehetősége mindig fennáll. Fontos – ha nem a legfontosabb – paraméter a veszély elkerülésében az emberi döntés. A megkülönböztető jelzést használó jármű vezetője vonulása során forgalmi helyzettől függően döntést hoz az ideálisnak vélt útvonal és a biztonságos sebesség megválasztásáról, döntései azonban kihatnak a többi közlekedőre, vagyis hirtelen kialakult forgalmi szituáció lereagálásra irányuló döntésekre „kényszeríti” a közlekedés többi résztvevőjét is. A tanulmány célja megvizsgálni a veszélyes közlekedési helyzetek kialakulásának körülményeit, a baleseteket előidéző tényezőket, valamint javaslatot tenni a megkülönböztető jelzést használó jármű közlekedésbiztonságának növelésére irányuló eszközök és intézkedések alkalmazására.

The vehicles that use a distinctive visual and audible alarm (flashing, sirens) are exposed in road transport increased risk. In this case, the danger of a road accident, as a direct source of danger is the human factor. The dangerous situations to reduce the state of the art technology solutions, market participants responsible behavior and education of drivers, training for screening and a variety of health screenings and aptitude tests can greatly improve their accident statistics, however, human carelessness, mistakes, skills shortages, occasional or suitability unfortunately, there is always the possibility of irresponsible behavior. It is important - if not the most - to avoid the risk parameters of human decision. Vehicle drivers using the distinctive mark during their journey, depending on the traffic situation, deciding on the ideal path, but the perceived safe speed choice, decisions have an impact on other road users , that sudden decisions aimed at mitigating traffic situation evolved reaction of " force " other road users as well. The study aims to examine the circumstances of potentially dangerous traffic situations and accidents causing factors and propose the use of instruments and measures to increase vehicle safety using a distinctive mark.

Kulcsszavak: közlekedésbiztonság, mentő egységek, megkülönböztető jelzés, közlekedési baleset, ~ Traffic safety, Rescue units, Emergency vehicle signals, Traffic accident.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz