Veres György:

EVACUATION SIMULATION CASE STUDY

Absztrakt

Nowdays computers have a significant role the preparation of decision-making. The systems are simulating (modeling) the human decision-making process, based on the knowledge of the experts of the field, and on their induction methods [1]. One of the most advanced method for planing in an engineering approach, is the computer evacuation simulation. With the help of this program, we can determine the certain premise or premise sections, also with the help of graphical visualization we can introduce the movement of the people during the whole evacuation process [2]. However, we cannot forget that computers only support us, they do not replace us, human beings. Because every model is a simplification of reality, hence it can only instruct part of the features. Also we must not forget that the program calculates through probabilites and it can signal particular possibilities based on solid circumstances. Therefore the results of the computer simulation can only be interpreted with sufficient knowledge, hance it can only give us acceptable result with supplementary knowledge [3].

Az utóbbi időkben egyre jelentősebb szerepe van a döntés-előkészítésben a számítógépnek. A rendszerek az emberi döntéshozó folyamatot szimulálják (modellezik) számítógépen, a szűkebb szakterület szakértőinek ismeretére, tudására és következtetési módszereikre alapozva [1]. A kiürítés számítógépes szimulációja a jelenkori mérnöki megközelítés alapú tervezés egyik legfejlettebb eszköze. A program segítségével meghatározható az egyes helyiség vagy helyiség csoport, illetve a teljes épület kiürítéséhez szükséges idő és a grafikai megjelenítés segítségével jól bemutatható az emberek mozgása a kiürítés teljes folyamata alatt [2]. Ne feledjük azonban, hogy a legfejlettebb számítógép is csak segíti és nem helyettesíti az embert. Mivel minden modell a valóság egyszerűsítése, így a tulajdonságok csak egy részéről tájékoztathat. Emellett fontos azt is szem előtt tartani, hogy a program valószínűségekkel számol és a térbeli körülmények alapján jelezhet bizonyos lehetőségeket. Ezért a számítógépesszimuláció eredményét minden esetben csak megfelelő szaktudással szabad értelmezni, mivel a kiegészítő ismeretekkel együtt adhat elfogadható eredményeket [3].

Kulcsszavak: kiürítés szimuláció, modellezés, programok, személyek, haladási sebesség ~ Keywords: Evacuation simulaion, modeling, programs, persons, travel speed

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz