István Szakácsi:

CERTAIN ASPECTS OF MILITARY APPLICATIONS OF ROBOTICS IN THE FUTURE MISSIONS

Absztrakt

As the popular saying goes,”Work ennobles.” Besides its obviousness, the physical and mental loads for humans also need to take into account where the work tool has a key role, while also reflecting the degree of development of human intelligence. The advent of computers has radically changed our lives, man has created for himself so far the most versatile work tool, which is based almost entirely his present and expected future lifestyle too. In fact, the human brain, thinking was aimed to mechanize, thus the computer – its advantages and disadvantages – so far is the best technical formation of our brain, a suitable platform – might be regarded as the end goal – the development of artificial intelligence. The computer can be programmed to do anything infinite number of possible majority. It is now possible to create increasingly complex tasks, autonomous systems without human intervention as a result of the today experienced development of information technology. The author's goal is to briefly summarize in organized special majority the typical factors of robotics, especially the current international situation of scientific research, technical development and application of military robotics, furthermore their predictable development for the near and distant future. Nonetheless the importance of their existence hopefully also will be answered.

„A munka nemesít”– tartja a közmondás, amelynek igazságtartalma mellett, az emberre ható fizikai, lelki terheléseit is figyelembe kell venni, ahol a munkaeszköznek kulcsfontosságú szerepe van, egyúttal pedig az emberi intelligencia fejlettségi fokát is tükrözi. A számítógépek megjelenésével gyökeresen megváltozott az életünk, az ember megalkotta maga számára mindezidáig a legsokoldalúbb munkaeszközét, amelyre szinte a teljes mai, és várhatóan jövőbeni életvitelét is alapozza. Tulajdonképpen az emberi „agyat”, gondolkodást célozta meg vele „gépesíteni”, ezáltal a számítógép – annak előnyeivel és hátrányaival – az eddigi legjobb műszaki- technikai leképezés, egy alkalmas platform a - talán végcélnak tekinthető - mesterséges intelligencia fejlesztésére, mivel arra és úgy programozzuk, ahogy csak akarjuk, végtelen számú lehetőségben. Az információtechnológia manapság tapasztalható fejlődése következtében már lehetőség van emberi közreműködés nélkül is egyre komplexebb feladatokat teljesítő, autonóm rendszerek megalkotására. A szerző célja, hogy röviden, sajátos rendezettségben összefoglalja a robotika ismérveit, azon belül kiemelten a katonai robotok kutatása-fejlesztése, és alkalmazása jelenlegi nemzetközi helyzetét, közel és távoli jövőre előrevetíthető fejlődésüket, mindazonáltal választ adva létjogosultságuk jelentőségének mibenlétére is.

Kulcsszavak: autonomous systems, security, defence industry, military robots, research and development, artificial intelligence, unmanned systems, defence ~ autonóm rendszerek, biztonság, hadiipar, katonai robotok, kutatás-fejlesztés, mesterséges intelligencia, személyzet nélküli rendszerek, védelem,

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz