Jackovics Péter:

A BARLANGI BALESETEK ÉS MENTÉSEK ADATAINAK ELEMZÉSE

Absztrakt

Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Barlangi Szövetségének (the National Speleological Society, NSS) Amerikai Barlangi Balesetek (American Caving Accidents, ACA) 20 éves statisztikai adatait dolgozta fel a szerző, hogy a kapott elemzések és értékelések a magyar barlangi mentéssel és kutatással foglalkozó szakemberek számára tanulsággal szolgáljanak, csökkentve akár ezzel a barlangi balesetek, illetve ennek következményeként a barlangi mentések esetszámát. A szerző tanulmányban 693 regisztrált amerikai barlangi baleset adatait hasonlította össze. A két évtizednyi összegzett adatok ismeretében, így az 505 különböző barlanghoz köthető 526 barlangi mentés, valamint az 56 halálos áldozatot követelő baleset adatainak feldolgozásával a tanulmány célja a figyelmetlenségből, a felkészületlenségből adódó személyi sérüléssel is járó események bekövetkezésének a csökkentése. A 20 évnyi baleseti adatmennyiség, jó lehetőséget teremt arra, hogy a hazai szakemberek a barlangi kutatás vagy a barlangi mentések eljárásrendjeibe az amerikai tapasztalatokat bedolgozzák. Tekintettel arra, hogy Hazánkban jellemzően éves átlagban 5 barlangi baleset fordul elő, az amerikai adatok birtokában, nagyságrendileg nagyobb, így elemezhetőbb adatmennyiséggel tudott dolgozni a szerző.

The author processed 20-year statistics of the US National Speleological Society (NSS) American Caving Accidents (ACA), so that the resulting analysis and assessment can serve as lessons for specialists, the Hungarian cave rescue experts and researchers, thus reducing the number of cave accidents, and as a result, the number of cases of cave rescues. In the study, the author compared data from 693 registered American cave incident reports. Reviewing two decades of accumulated knowledge of data, containing 526 cave rescues and 56 fatal incidents linked to 505 different caves, the purpose of this study is to reduce the occurrence of incidents involving personal injury caused by inadvertence or unpreparedness. The 20 years of accident data provides a good opportunity for the Hungarian caving experts to incorporate the American experience into the national Standard of Procedures (SoP) in caving and caving rescue. Given the fact that in Hungary there are typically 5 cave accidents per year on average, in possession of the data held by the NSS ACA, the author was able to work with and analyze a significantly greater amount of data.

Kulcsszavak: barlangi mentés, barlangi baleset, kötéltechnika, kötéltechnikai mentés ~ Cave Rescue, Caving Accident, Rope technique, Rope rescue

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz