Kuti Rajmund – Zólyomi Géza – Takács Krisztina:

PORROBBANÁSOK VESZÉLYEI AZ ÉLELMISZERIPARBAN DUST EXPLOSIONS HAZARDOUS IN THE FOOD INDUSTRY

Absztrakt

Az élelmiszeripari termékek előállítása, feldolgozása, tűzveszéllyel is járó folyamatok. Ebből a szempontból különösen veszélyesek a porított termékek gyártásával foglalkozó üzemek, ugyanis porrobbanás bekövetkezésével is számolni kell. Ez a jelenség a modern technológiai berendezések és szigorú tűzbiztonsági előírások alkalmazása mellett is bekövetkezhet, ezért a porrobbanások tanulmányozása, vizsgálata elengedhetetlen a hatékony megelőző intézkedések kidolgozásához. Cikkünkben csak az élelmiszeripari porrobbanások tanulmányozására helyeztük a hangsúlyt, feltártuk a porrobbanások jellemzőit, megelőzési, kárcsökkentési lehetőségeket mutattunk be.

The production and processing in the food industry are fire hazard involved processes. In this respect, the manufacturer of powdered product plants are particularly dangerous because the occurrence of dust explosion should be taken into account. This phenomenon could befall in addition of application of modern technological equipment and stringent fire safety standards, so it is indispensable to study and examine dust explosions for the development of an effective preventive measure. In this article we have emphasized on the study of dust explosion only in the food industry, we explored its characteristics and prevention, damage reduction options were presented.

Kulcsszavak: élelmiszeripar, kárfelszámolás, biológiai veszély, fertőtlenítési eljárás, fertőtlenítő anyag, ~ disaster, remediation, biological hazards, disinfection, decontamination materials.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz