Kun István:

ADAPTIVITÁS A VÉDELMI KÖZIGAZGATÁSBAN ADAPTIVITY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OF DEFENCE

Absztrakt

A kiberhadviselés egyik legfontosabb potenciális célpontja az országok működésének alapját jelentő nagy rendszerek megbénítása. Tipikusan ilyen rendszer a közigazgatás. Magyarországon a közigazgatás országos szintű, egységes informatikai alapra helyezése napirenden levő, megvalósítás alatt álló program. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán folyamatban van a számítógép-alapú közigazgatás algoritmikus „in silico” modelljének fejlesztése. Jelen cikkben bemutatjuk, hogyan lehet egy ilyen modellben a védelmi szféra közigazgatási eljárásainak sajátos vonásait is figyelembe venni, informatikai fogalomrendszerrel jellemezni. A rendszer kockázattűrését fokozó adaptivitást az ügyintézők egyéni képességeinek figyelembe vételével lehet biztosítani, ami ugyancsak a számítógépes modell része.

An extremely important target of cyber-warfare is disabling large systems which form the basis of the operation of countries. Typically such a system is public administration. Setting up the nationwide integrated IT basis of public administration in Hungary is an actual issue under accomplishment. The development of an algorithmic “in silico” model of computer based public administration is in process at the Faculty of Public Administration of the National University of Public Service. In the present paper we demonstrate how it is possible in such a model to consider the special features of public administration procedures of the defence sphere and to characterize it by a system of IT concepts. Adaptivity – increasing risk toleration of the system – can be ensured by taking into account the individual capabilities of clerks, which is also part of the computer system.

Kulcsszavak: védelmi közigazgatás, számítógép-alapú közigazgatás, logikai alkatelmélet, viselkedésfüggvény ~ public administration of defence, computer based public administraton, characterology, behaviour function

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz