Kurilla Boldizsár:

A szabadtéri lézeres kommunikáció megvalósításához szükséges fizikai ismeretek és technológiai előkészületek, avagy a légkör fluktuációjának méréséhez szükséges alapok

Absztrakt

Jelen cikk betekintést kínál egy majdani szabadtéri lézerfizikai méréssorozatba, ahol a légkör fluktuációjának mérésére kerül sor abból a célból, hogy részletesen kivizsgáljuk a lézerfénnyel történő kommunikáció befolyásoló tényezőit. A cikk betekintést kínál a légkör fizikájába optikai szempontból és egyben bemutatja a jövőbeni szabadtéri lézerfizikai méréssorozat technológiai előkészületét, mely részletes betekintést kínál a majdani mérésekhez felhasználandó eszközök működési mechanizmusába. A laboratóriumi próbamérésekhez egy fotoelektron sokszorozóval (PMT) ellátott detektor épült meg, melyhez egy 40 MHz-es, két csatornás SainSmart DDS140 Pro PC alapú, USB-vel ellátott hordozható digitális oszcilloszkóp és egy frekvenciakétszerezett, 532 nm-es, 500-560 mW-os Nd:Yag lézer került felhasználásra. A lézerhez egy tízszeres sugárpárhuzamosító került alkalmazásra a divergencia minimalizálása érdekében.

This article introduces an insight to a future outdoor laser physical measurement period, where the measurement of air fluctuation will be done to investigate the influencing factors communication with laser in detail. The article presents the physics of atmosphere from the optical view and also investigates the technological preparation of the future outdoor laser physical measurement series what offers a detailed introduction to the operating mechanism of equipment to be used for the future measurements. A detector with a Photomultiplier tube (PMT) has been constructed for laboratorial measurements, where a 40 MHz, two channelled SainSmart DDS140 Pro PC based USB digital portable oscilloscope and a frequency doubled, 532 nm 500-560 mW Nd:Yag laser have been used. The laser has a tenfold beam expander to minimize the beam divergence.

Kulcsszavak: légköri fluktuáció, Rayleigh szórás, nyalábpárhuzamosítás, fotoelektron sokszorozó; atmospheric fluctuation, Rayleigh scattering, beam expanding, photomultiplier tube

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz