Bleszity János; Földi László; Haig Zsolt; Nemeslaki András; Restás Ágoston:

MŰSZAKI KUTATÁSOK ÉS HATÉKONY KORMÁNYZÁS

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatási-Fejlesztési és Innovációs Stratégiája szerint az „Államtudományok” az állam létének, működésének és kormányzásának kérdéseivel foglalkozik, amelyek az egyes tudományok állammal kapcsolatos kutatásainak együttes alkalmazásával vizsgálhatóak. Az államkutatás módszerét tehát az átfogó megközelítés és a transzdiszciplinaritás jellemzi. A cikk szerzőinek célja az volt, hogy megvizsgálják az államtudományok és a műszaki tudományok kapcsolatát, és bemutassák a műszaki tudományterületen folytatott nemzetközi kutatások fő irányait, fókuszálva az államtudományokkal való összefüggésekre. Ez alapján kívánják meghatározni az államtudományokkal kapcsolatos, az állam működésével és biztonságával összefüggő hazai fő műszaki kutatási irányokat.

By the Research, Development and Innovation Strategy of the National University of Public Service “State and Governance Sciences” deal with the existence, operation and key aspects of the state and governance with common application of state oriented researches of different branches of sciences. Methodology of state and governance researches can be characterized with comprehensive approach and transdisciplinarity. The aim of the authors is to investigate the relationship between state and governance sciences and engineering sciences and present the main areas of international technical researches focusing on coherence with state and governance. Based on this the authors specify the main state and governance related domestic technical research directions concerning the operation and security of the State.

Kulcsszavak: Államtudományok, Műszaki tudományok, Horizont 2020, ~ State and Governance Sciences, Engineering Sciences, Horizon 2020

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz