Zoltán SZENES:

ATO SECURITY CHALLANGES AND STANDARDIZATION

Absztrakt

The purpose of this paper is to justify the direct connection between NATO new security challenges and threats requesting new military capabilities and standardization. The major interrelations between the two issues are very clear: as better standardization as stronger NATO. The article discusses the current threats to Europe from East and South and reviews the new NATO programs (NATO Forces 2020, Smart Defence, Connected Forces Initiative, Readiness Action Plan) enhancing interoperability in the Alliance. The author argues for importance of standardization and explains the current NATO standardization system, functioning and results. The article is concluded with emphasizing the importance of standardization as a new potential for success in building better integrated NATO forces.

A NATO biztonsági kihívások és a szabványosítás c. cikk célja, hogy bemutassa a közvetlen összefüggéseket a NATO új biztonsági kihívásai és fenyegetettségei, a szükséges új katonai képességek és szabványosítás között. Az alapvető összefüggések elég világosak: minél jobb a szabványosítás a szövetségben, annál erősebb a NATO. Az írás áttekinti Európa keleti és déli fenyegetettségét, bemutatja a NATO azon új programjait (NATO Erők 2020, Okos Védelem, Összekapcsolt Erők Kezdeményezés, Készenléti Akcióterv), amelyek a NATO szövetséges erők interoperabilitásának javítását célozzák. A szerző hangsúlyozza a szabványosítás fontosságát, leírja a NATO jelenlegi szabványosítási rendszerét, működését és eredményeit. Az írás azzal a következtetéssel zárul, hogy a szabványosítás a jövőben egy sikertényező lehet a jobban integrált NATO erők építésében.

Kulcsszavak: NATO, new security challenges and threats, standardization, interoperability, standards, NATO Standardization Office ~ NATO, új biztonsági kihívások és fenyegetések, szabványosítás, együttműködési képesség, szabványok, NATO Szabványosítási Iroda

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz