Végvári Zsolt:

A HIBRID VILLAMOS ENERGIAELLÁTÓ RENDSZEREK VEZÉRLÉSÉNEK TEREPI MEGVALÓSÍTÁSA

Absztrakt

Napjainkban a katonai táborok működése elképzelhetetlen a villamos áram nélkül. Ezt mostanáig szinte kizárólag fosszilis üzemanyagok elégetésével biztosították, ami nemcsak költséges és környezetszennyező, de az ellátás biztosítása is nagyon kockázatos. A hagyományos és a megújuló energiaforrásokra épülő technológiák kombinációját jelentő hibrid rendszerek ötvözik a generátorok megbízhatóságát a megújuló források olcsóságával és tisztaságával, de csak abban az esetben, ha a rendszert alkotó elemek vezérlése képes minden pillanatban optimalizálni a működést. Mivel a katonai hibrid berendezéseknek a legzordabb terepi körülmények között is megbízhatóan ki kell szolgálni a fogyasztókat, a vezérlést végző rendszerelemekkel szemben is rendkívül szigorúak az elvárások. Természetesen az eltérő tervezési elvek miatt számos módon lehetséges a vezérlés terepi kivitelű megvalósítása.

Nowadays, the operation of military camps would be impossible without electricity. Until now it was provided almost exclusively by burning fossil fuels, which is not only costly and polluting, but secure of its logistics is also very risky. As the combination of traditional and renewable energy technologies, hybrid systems connate the reliability of generators with the cheapness and clearness of renewable sources, but just in case, if the system control is able to optimize the operation of the components every moment. As the military hybrid devices must be reliably serve consumers even in the toughest field conditions, system control elements are called on to meet extremely high expectations. Of course, because of the different design principles it is possible to achieve the design of the controller according to field conditions in several ways.

Kulcsszavak: hibrid villamos energia, mikrogridek, műveleti terület, vezérlő egység ~ hybrid electricity, microgrids, operational area, controller unit

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz