Kretz András:

Környezetszennyezés és talajtisztítási megoldások a volt szovjet laktanyák területén

Absztrakt

A volt katonai objektumok és a velük kapcsolatos teendők nemcsak gazdasági kérdést jelentenek, hanem jelentős a környezetvédelmi vonatkozásuk is. Különösen igaz ez a volt szovjet laktanyákra. A szennyező tevékenység közel 30 éve abbamaradt az érintett területeken, ennek ellenére még mindig jelentős területek tekinthetők szennyezettnek, emellett a környezetvédelmi előírások is egyre szigorodnak. Felmerül a kérdés, hogy milyen környezetterhelést jelentenek az ilyen létesítmények, és milyen talajtisztítási eljárások alkalmazhatóak ezekben az esetekben. A cikk a szovjet laktanyák közvetlen közelében kialakult és feltárt talaj- és talajvíz szennyezések eredetét, a szennyezőanyagok típusát és a szennyezések elhárításának jelenlegi állapotát, módszereit kívánja bemutatni, melynek keretében kitekint a legfontosabb eljárásokra, valamint összeveti ezeket a technológiákat a civil kármentesítési technológiák adta lehetőségekkel.

The former military establishments and own related issues has got not only economy importance but their environmental relevance is significant. Especially true is this for former soviet army base. Polluting activity has been abolished for nearly 30 years in the affected areas, nonetheless still significant areas are considered contaminated. In addition, environmental regulations are getting tighter. The question arises as to what environmental impact are such polluted facilities and what kind of soil cleaning procedures can be applied in these cases. The article seeks to show the of groundwater and groundwater contamination in the immediate vicinity of soviet barracks, the type of pollutants and the current state of the pollution remediation, its methods. The writing looking out the framework of the study at the most important technologies, and compare these technologies with possibilities of civil remediation technologies.

Kulcsszavak: laktanya, szénhidrogén-szennyezés, kármentesítés ~ barrack, hydrocarbon pollution, remediation

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz