Laczkó Balázs, Ötvös Nándor, Petőfi Gábor, Sebestyén Zsolt, Tomka Péter:

Examination of radiation protection requirements for nuclear facilities

Absztrakt

On 1 January 2016, the Govt. decree 487/2015. (XII.30.) came into force to change the regulatory system regarding radiation protection and to adapt the Directive 2013/59 /EURATOM in Hungary. In consequence of the decree a work was initiated to study the situation if further regulations are necessary in relation to nuclear facilities. We have come to the conclusion that, although the radiation protection regulation handle certain issues separately for special facilities, including nuclear facilities, but not with sufficient detail. In some radiation protection issues, specific requirements have to be drafted and incorporated into the Govt. decree 118/2011. (VII.11.) regulating nuclear facilities. The main source of the detailed requirements was the IAEA safety standards for nuclear facilities. In this article we present the results of the above work: why the modernization is necessary, what kind of nuclear facilities are available in Hungary and which IAEA recommendations should be adapted.

2016 január 1-től hatályba lépett a 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet, amelyre egyrészről a hatósági hatáskörök változása, másrészről a 2013/59/EURATOM irányelv megfeleltetése miatt volt szükség. Megvizsgáltuk, hogy a NAÜ ajánlásai között milyen speciális, nukleáris létesítményekre vonatkozó ajánlások szerepelnek, melyeket célszerű lenne beépíteni a hazai szabályozásba. Arra az eredményre jutottunk, hogy ugyan a sugárvédelmi rendelet foglalkozik bizonyos kérdésekben külön a kiemelt létesítményekkel, közöttük a nukleáris létesítményekkel, de nem kellő részletességgel. Számos sugárvédelmi kérdésben speciális követelményeket kell megfogalmazni, melyek helye inkább a nukleáris létesítményekre vonatkozó külön rendelet, a 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet lehetne. Jelen cikkben bemutatjuk, hogy miért van szükség a korszerűsítésre, milyen nukleáris létesítményei vannak Magyarországnak, illetve mely NAÜ ajánlásokat volt célszerű feldolgozni.

Kulcsszavak: radiation protection, legislation, modernization ~ sugárvédelem, jogszabály, korszerűsítés

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz