Petrányi János Tamás:

Intelligens mérőeszközök és rendszerek kutatása-fejlesztése radioaktív, nukleáris, vegyi és biológiai anyagok kimutatására irodalmi összefoglaló

Absztrakt

ABV mérő rendszerek az első világháború óta léteznek. Azóta gyökeres változáson mentek keresztül. A kutatás a ma elérhető legkorszerűbb technológia adta új képességek felhasználhatóságát vizsgálja, új mérési metodikák hatékonyságát ismerteti. Bemutatásra kerül a mérőeszközök használhatósága döntéstámogató rendszerekbe integrálva. A szükséges információnak a megfelelő helyen, időben és formában való elérhetősége katasztrófák esetében döntő jelentőségű lehet. A mérő eszköz szerepe korábban arra korlátozódott, hogy mérjenek, a mért értéket megmutassák. A ma használt eszközöktől már elvárt, hogy bizonyos riasztási szint esetén riasztanak is. A jövő eszközei már arra is választ adnak, hogy mit csináljon a felhasználó az adott helyzetben.

CBRN measurement systems have existed since the First World War. Since then undergone radical changes. This paper will show the latest technology available today in this field and gave new ideas how to make use of the opportunity given by this technology. It will be presented, the usability of measuring instruments integrated into decision support systems. In case of a disaster the availability of the necessary information on time, on the right place. The role of traditional measuring instruments was only to show the measured values. The devices used today have been improved that it should do alert as well. The future units can provide answers to the user most relevant question “What to do in a real CBRN situation?”.

Kulcsszavak: intelligens detektor, ABV monitoring ~ intelligent detector, CBRN monitoring

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz