Bognár Eszter:

Az elektronikai felderítés korszerű eszközei: felügyelet nélküli szenzorhálózatok

Absztrakt

A felügyelet nélküli szenzorhálózatok a katonai művelet számára pontos, időszerű és helyhez kötött felderítési adatokat biztosító rendszerek. A harctéren elhelyezett kisméretű infravörös, akusztikus, mágneses és szeizmikus érzékelők az adatgyűjtés jelenleg elérhető egyik legkorszerűbb eszközei, napjaink és a jövő hadviselésének nélkülözhetetlen kellékei. Alkalmazásuk hatalmas potenciált jelent a szemben álló féllel szembeni információs fölény kivívásában, ugyanakkor teljesen flexibilis, önszerveződő és biztonságos rendszerek kialakítása számos megoldandó feladatot is magában rejt. A cikk célja a témában fellelhető hazai és nemzetközi szakirodalom alapján áttekinteni a felügyelet nélküli szenzorhálózatok tervezésének és működésének alapjait, az üzemeltetés során fellépő technológiai és biztonsági kihívásokat, a REMBASS és az Elbit Treasures rendszerén keresztül ismertetni a jelenleg elérhető képességeket és fejlesztési irányokat.

Unattended ground sensors (UGS) are systems to provide accurate, timely and location based reconnaissance data for military operations. These small infrared, acoustic, magnetic and seismic sensors are one of the latest technologies of data collection on the battlefield and are essential parts of today’s and future army. The application of these systems has enormous potential in gaining information superiority against the enemy, but challenges engineers to design fully flexible, self-organizing, and security proved systems. Based on the available literature, the aim of this article is to give an overview about the design and operation of UGS networks together with the technology and security related challenges. Focused on the REMBASS and Elbit’s Treasures systems the currently available capabilities and directions for future research are introduced.

Kulcsszavak: vezeték nélküli szenzorhálózatok, katonai szenzorok, felügyelet nélküli szenzorhálózatok ~ wireless sensor networks (WSN) unattended networked sensors, military sensors, unattended ground sensors (UGS)

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz