Dobor József:

Vegyi veszélyek és a kémia jelentőségének bemutatása a vegyipari folyamatokon és káreseményeken keresztül

Absztrakt

Az embert körülvevő használati tárgyak, eszközök és berendezések összetett ipari folyamatok eredményei. Ennek során számos veszélyes tulajdonsággal jellemezhető vegyületet szükséges felhasználni. Mindez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jelenlegi életszínvonal fenntartását szolgáló tárgyakat előállítsák az ipari tevékenységek során. A cikk bemutatja a vegyszerek használatának hétköznapiságát, fontosságát, tulajdonképpen a nélkülözhetetlenségét, s így a veszélyek folyamatos jelenlétének bizonyítására tesz kísérletet. A vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris anyagokkal kapcsolatos kockázat a felkészült szakemberekkel, a hathatós jogi szabályozással és a megtörtént káresemények esettanulmányainak bemutatásával elfogadható szintre csökkenthető. Jelen cikk egy cikksorozat első része. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. A kutatási téma címe: A közszolgálat személyi állományának képzésfejlesztési lehetőségei a természettudományok oktatása kapcsán.

The tools, equipment, things around man are the result of complex industrial processes. In doing so, many dangerous compounds are required to be used. All this is necessary to produce tools, equipment, things that are to maintain the current standard of living in industrial activities. The article presents the everydayness, importance and essence of the indispensability of the use of chemicals, and thus tries to prove the persistence of threats. The risk of chemical, biological, radiological and nuclear materials can be reduced to a reasonable level with well-trained professionals, effective legal regulation and by presenting case studies of the damage incidents that have occurred. This article is the first part of a series of studies. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in (the) Miklós Zrínyi Habilitation Program. Title of the research topic: Training opportunities for the training of civil servants in the teaching of natural sciences

Kulcsszavak: kémia, vegyipar, kémiai biztonság, veszélyes anyag, esettanulmány ~ chemistry, chemical industry, chemical safety, hazardous chemical, case study

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz