Kátai-Urbán Irina:

A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá nem tartozó veszélyes tevékenységek általi veszélyeztetettség katasztrófavédelmi célú elemzése

Absztrakt

A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá nem tartozó veszélyes tevékenységek raktározhatnak, felhasználhatnak, előállíthatnak veszélyes anyagokat. Tevékenységük során veszélyes anyagok kerülhetnek a szabadba. Jelen cikkében a szerző elemzi a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá nem tartozó veszélyes tevékenységek területén esetlegesen bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményeknek lakosságot érintő káros hatásait, valamint a kapcsolatos lakosságvédelmi intézkedéseket. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére a Concha Győzó Doktori Program keretében készült."

Dangerous activities not coming under the scope of Hungarian disaster management law can store, utilise and produce dangerous substances. During their activities the release of dangerous substances can easily happened. In this article the author will analyse the harmful effects of events involving dangerous substances and the introduced population protection measures within the territory of dangerous establishments not coming under the scope of the law on disaster management in Hungary. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in Győző Concha Doctoral Program.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, lakosságvédelem, veszélyes anyagok, súlyos balesetek ~ disaster management, population protection, dangerous substances, major accidents

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz