Nováky Mónika:

Lakosságvédelmi intézkedések a veszélyes tevékenységek során

Absztrakt

A katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy. Mindenkinek joga és kötelessége, hogy köz-reműködjön a katasztrófák elleni védekezés-ben. Az állam kötelezettsége, hogy a lakos-ságot megvédje a katasztrófák következmé-nyeitől, megtegye azokat az intézkedéseket, amelyekkel a katasztrófa megelőzhető, vagy károsító hatásuk csökkenthető. Az iparbizton-sági szakterület alapvető célja a veszélyes anyagokkal való tevékenységekkel kapcsola-tos jogsértések, súlyos balesetek megelőzése, a lakosság megfelelő felkészítése, tájé-koztatása és a megfelelő intézkedések meg-hozatala a lakosság védelme érdekében. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elneve-zésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére a Concha Győzó Doktori Program keretében készült."

Disaster management is a national matter. Every citizen has the right and obligation to participate in the protection against disasters. It is the responsibility of the state to protect the population from the consequences of dis-asters, to take action which can prevent disas-ters or mitigate their damaging impact. The main purpose of the field of industrial safety is to prevent infringements related to dangerous materials, to prevent major accidents, to ade-quately prepare and inform the population, and to take appropriate measures to protect the population. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in Győző Concha Doctoral Program

Kulcsszavak: biztonság, védelem, katasztrófa, polgári védelem, lakosságvédelem ~ security, protection, disaster, civil protection, population protection

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz