Pántya Péter:

A katasztrófavédelmi és tűzoltósági tevékenységek végzése és annak tanulságai nemzetközi szinten

Absztrakt

A tűzoltósági, katasztrófavédelmi beavatkozások modernkori tapasztalatai terén ma már bőven lehet merítés. Az egyes nemzetek a tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa-elhárítási és egyes esetekben az egészségügyi tevékenységeket a nemzetközi trendek alapján, de önállóan próbálják a lehető legmagasabb minőségi szinten kezelni. Ebben a cikkben a közös alapokon nyugvó, általánosságban hasonló eszközöket alkalmazó mentő szervezetek között fennálló hasonlóságokat, eltéréseket és a jó gyakorlatokat kívánja ismertetni a szerző nemzetközi kitekintésekkel több ország – közöttük Magyarország - vizsgálatával. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

Nowadays there is a wide range of modern experience of firefighting and disaster management interventions. The individual nations are trying to manage the activities related to firefighting, technical rescue, disaster management and, in some cases, healthcare on the basis of international trends but individually at the highest quality possible. In this paper, the author intends to present similarities, differences and good practices of rescue organisations applying common, basically similar tools by taking an international outlook and studying various countries – including Hungary. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzoltóság, tevékenységek, tapasztalatok, nemzetközi ~ disaster management, fire service, activities, experiences, international

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz