Archivum

2018.

XIII. Évfolyam 1. Szám - 2018. március

XIII. Évfolyam 2. Szám - 2018. június

XIII. Évfolyam 3. Szám - 2018. szeptember

2017.

XII. Évfolyam 1. Szám - 2017. március

XII. Évfolyam 2. Szám - 2017. június

XII. Évfolyam 3. Szám - 2017. szeptember

XII. Évfolyam 4. Szám - 2017. december

2016.

XI. Évfolyam 1. Szám - 2016. március

XI. Évfolyam 2. Szám - 2016. június

XI. Évfolyam 3. Szám - 2016. szeptember

XI. Évfolyam 4. Szám - 2016. december

2015.

X. Évfolyam 1. Szám - 2015. március

X. Évfolyam 2. Szám - 2015. június

X. Évfolyam 3. Szám - 2015. szeptember

X. Évfolyam 4. Szám - 2015. december

2014.

IX. Évfolyam 1. Szám - 2014. március

IX. Évfolyam 2. Szám - 2014. június

IX. Évfolyam 3. Szám - 2014. szeptember

IX. Évfolyam 4. Szám - 2014. december

2013.

VIII. Évfolyam 1. Szám - 2013. március

VIII. Évfolyam 2. Szám - 2013. június

VIII. Évfolyam 3. Szám - 2013. szeptember

VIII. Évfolyam 4. Szám - 2013. december

2012.

VII. Évfolyam 1. Szám - 2012. március

VII. Évfolyam 2. Szám - 2012. június

VII. Évfolyam 3. Szám - 2012. szeptember

VII. Évfolyam 4. Szám - 2012. december

2011.

VI. Évfolyam 1. Szám - 2011. március

VI. Évfolyam 2. Szám - 2011. június

VI. Évfolyam 3. Szám - 2011. szeptember

VI. Évfolyam 4 . Szám - 2011. december

2010.

V. Évfolyam 1. Szám - 2010. március

V. Évfolyam 2. Szám - 2010. június

V. Évfolyam 3. Szám - 2010. szeptember

V. Évfolyam 4. Szám - 2010. december

2009.

IV. Évfolyam 1. Szám - 2009. március

IV. Évfolyam 2. Szám - 2009. június

IV. Évfolyam 3. Szám - 2009. szeptember

IV. Évfolyam 4. Szám - 2009. december

2008.

III. Évfolyam 1. Szám - 2008. március

III. Évfolyam 2. Szám - 2008. június

III. Évfolyam 3. Szám - 2008. szeptember

III. Évfolyam 4. Szám - 2008. december

2007.

II. Évfolyam 1. Szám - 2007. március

II. Évfolyam 2. Szám - 2007. június

II. Évfolyam 3. Szám - 2007. szeptember

II. Évfolyam 4. Szám - 2007. december

2006.

I. Évfolyam 2. Szám - 2006. szeptember

I. Évfolyam 3. Szám - 2006. december

Rácz Sándor:

A tűzoltói beavatkozások súlyponti erőmegosztásának vizsgálata

Absztrakt

A mentő tűzvédelem sarkalatos kérdésköre az alkalmazott eljárások vizsgálatára, a hatékony eljárásrendek kialakítására, a biztonságosabb munkafeltételek biztosítására való törekvés mind szervezési, mind technikai szinten. Nem véglegesen rögzített protokollokról van szó, hanem adott lehetőségekhez leginkább alkalmazható taktikai elemek részletekbe menően egymásra épülésének kialakításán. Az események a környezetünkben zajlanak, és jellemzőik alapján mérhetővé tehetők a kezelésükhöz szükséges erők, eszközök képessége, és mennyisége. Ezeknek a jellemzőknek a meghatározása, és súlyozása, valamint a szükséges erők meghatározása segíthet a pontosabb, és gyorsabb — mentéshez szükséges — erő-eszköz előzetes számvetésében, illetve helyszíni korrekciójában. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” Concha Győző pályázat keretében készült.

A fundamental question of fire protection operations is the examination of the procedures used, the establishment of procedures, and the efforts to ensure safer working conditions both at the organizational and the technical level. They are not permanently fixed protocols, but rather interconnected tactical elements most readily adaptable to the given circumstances. The events take place in our surroundings and based on their characteristics the needed forces and resources can be calculated. Specifying and weighting these characteristics as well as specifying the required forces can help a more precise and quicker preliminary calculation of forces and resources – needed for the rescue – and on-site correction. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Concha Győző Program.

Kulcsszavak: tűzvédelem, taktikai elemek, erő-eszköz ~ fire protection, tactical elements, forces and resources

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz