Krasznay Csaba; Simon Béla:

Kiberbűncselekmények az online kereskedelemben

Absztrakt

Bár volumenében nem jelentősek, de az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét jelentősen erodálják az internetes kereskedelem C2C ügyleteiben elkövetett jogsértések. A cikk ezeket vizsgálja és jogi illetve informatikai szempontú megközelítése révén kíván javaslatokat tenni azok visszaszorítására. Esettanulmányokon keresztül bemutatásra kerülnek az összetettebb elkövetési magatartások. Ezek is példázzák, hogy a komplex megközelítésű bűnmegelőzési kampányok, és a bűnüldöző szervek valamint a piaci szereplők közti szoros együttműködés jelentős javulást képes elérni ezen a területen. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Ludovika Kiberbiztonsági Kiemelt Kutatóműhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

Although not significant in volume, citizens' subjective sense of security is significantly eroded by infringements of C2C transactions in online commerce. This paper investigates these issues and proposes some actions to reduce the impact using legal and IT approach. Through case studies, more complex behaviours will be presented. These also exemplify that complex crime prevention campaigns and close co-operation between law enforcement agencies and market actors can achieve significant improvements in this area. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Cyber Security Ludovika Workshop.

Kulcsszavak: online csalások, apróhirdetési csalások, ~ : online fraud, online trade frauds

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz