Szádeczky Tamás:

Adatvédelem és adatbiztonság az elektronikus okmányoknál

Absztrakt

Hazánkban a biometrikus útlevél 2006-os megjelenését követően egy évtizeddel később bevezetésre került az elektronikus személyazonosító igazolvány. Az új típusú okmányok megjelenésének oka a biztonsági paraméterek megerősítése mellett új funkciók bevezetése. Tanulmányomban elemzem az adatok tárolására alkalmas kártyák generációit és főbb jellemzőit, a passzív tárolástól a chipkártyákig, beleértve a biometrikus útlevelet is. Részletesen elemzem továbbá az elektronikus személyazonosító igazolvány adattartalmát, személyesadat-védelmét, és funkcióit (ePASS, eID, eSIGN), valamint az eID típusú okmányok biztonsági veszélyeit és védelmi lehetőségeit. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

The biometric passport has been introduced in Hungary in 2006. A decade later the electronic identity card (eID) was implemented. The reason of the improvement of such document is twofold: enhancing security features and implementing new functions. The paper analyses the generations and properties of data storage cards from the passive elements to the chipcards, including the biometric passport. Furthermore, the data elements, data protection and the functions (ePASS, eID, eSIGN) of the new Hungarian identity card, as well as the security risks and protection properties of the eID-type documents are being analyzed. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program.

Kulcsszavak: : elektronikus személyazonosító okmány, biometrikus útlevél, okmányvédelem ~ e-ID, e-Passport, protection of Government Issued Documents

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz