Vég Róbert László:

A közszolgálatban alkalmazott járművek speciális biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési feladatainak meghatározása a „c” járműkategóriás képzésben

Absztrakt

A jármű vezetőjének indulás előtt a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés keretében meg kell tudnia állapítani, hogy a jármű műszaki állapota alapján alkalmas-e a közúti forgalomban történő részvételre, illetve, hogy a közlekedés során történt-e olyan műszaki meghibásodás, ami miatt nem lehet tovább üzemeltetni a járművet. A jelenlegi oktatás során a járművek nem az elvárt technikai szintnek megfelelőek, így a gépjárművezetők nem fognak rendelkezni a közszolgálati járművek vezetéséhez szükséges minden tudással. A cikk megvizsgálja a jelenlegi jogszabályi környezetet és a lehetőségeket a képzésben, megvizsgálja, hogy a hatósági előírások teljesülése milyen mértékben valósul meg a közszolgálati járművek használata és a gépjárművezető képzés során. A vizsgálat után meghatározásra kerülnek azon ismeretek, amelyeket szükséges beépíteni a gépjárművezető képzésbe. „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Egyed István Posztdoktori Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.”

During roadworthiness inspections drivers should be capable of determining if the vehicle’s mechanical state is ready for safety transport as well as detecting those technical malfunctions during service which make impossible to continue the transport. The technical level of the vehicles used for driving trainings doesn’t really meet with the expectations, thus the drivers won’t possess with every knowledges need for those vehicles which used for different public services. This article analyses the actual legal framework of the driving trainings and the fulfilment of its instructions during the training process. Then it determines the knowledge elements which should be necessarily integrated into the driving trainings. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in (the) István Egyed Postdoctoral Program.”

Kulcsszavak: gépjárművezető, személygépkocsi, autósiskola, szakoktató, gépjármű ~ driver, car, driving school, trainer, vehicle

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz