FÖLDESI Krisztina; KOVÁCS Tibor:

ATTITUDE CHANGE TOWARDS BIOMETRY BETWEEN 2006 AND 2016

Absztrakt

Utilisation of technical novelties is continuous within the police organisation to make the police work more reliable. An example of this is the personal identification based on fingerprints, which was first used in law enforcement. The ongoing development of biometry, the use of 21st century technical novelties in police activity would mean further support in making the police work more efficient and high-standard. The only question is: what methods and control mechanisms will society accept, and to what extent the police force itself will support and accept the general use of these methods and mechanisms. This work contains the analysis of two studies and multiple investigations aimed at answering this question.

A rendőri munka megbízhatóbbá tételének érdekében a technikai újítások alkalmazása a rendőri szervezeten belül folyamatos. Ilyen például az ujjnyomat alapján történő személyazonosítás, amelynek elsőszámú felhasználási területe a rendészet volt. A biometria szakterületének további fejlődése, a XXI. századi technikai nóvumok felhasználása a rendőrségi területen további támogatást jelentene a rendőri munka hatékonyabbá, színvonalasabbá tételében. A kérdés csupán az, hogy milyen módszerek, és milyen ellenőrzési mechanizmusok alkalmazását fogadja el a társadalom, és maga a rendőri állomány milyen mértékben támogatja, fogadja el azok általános alkalmazását. E kérdés megválaszolására lefolytatott két kutatásés több vizsgálat, elemzés összegzését tartalmazza e munka.

Kulcsszavak: bsafety and security, identification, personal identification, biometry, fingerprint, police biztonság, azonosítás, személyazonosítás, biometria, ujjnyomat, rendőrség

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz