SZAKALI MIKLÓS; SZŰCS Endre:

VÉDELMI TERVEZÉSI MODELLEK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

Absztrakt

A cikkben egy kevésbé közismert területtel a védelmi tervezéssel, annak kialakulásával és fejlődésével foglalkozunk. Röviden ismertetjük az általános értelemben vett stratégiai tervezés és a védelmi tervezésnek a kapcsolatát. Bemutatjuk a védelmi tervezés alapjai kidolgozásának szükségszerűségét és főbb körülményeit. Átfogó leírást nyújtunk a védelmi tervezés elméleti megközelítéseinek változásairól, fejlődéséről, valamint a jelenleg is alkalmazott védelmi tervezési modellek közül mutatjuk be a legjellemzőbbeket. Tekintettel a téma kiterjedt szakirodalmára, valamint a nemzetek és különböző szervezetek által alkalmazott modellek számos változatára a cikkben az általunk meghatározónak ítélt modelleket és összefüggéseket terveztük áttekinteni.

In this article we intend to deal with a publicly less-known knowledge domain, namely defence planning introducing its evolution and further development. We will shortly present the connection between the generally recognized strategic planning and the more specific defence planning. Than we are touching upon the necessities and the main circumstances that made inevitable to lay down the bases of the defence planning domain. With displaying the most commonly used planning models this article will provide you with a comprehensive picture on the main stages of those theories and practical approaches that shaped defence planning and modelling. Taking into consideration the extensive literature of this special field and the great variety of the models applied by nations and different organizations we agreed on selecting those models and correlations that were decisive in course of development.

Kulcsszavak: stratégiai tervezés, védelmi tervezés, tervezési modellek, strategic planning, defence planning, planning models

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz