HEGEDŰS Hajnalka:

A FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZÉSEINEK ELTÁVOLÍTÁSA, A VÍZMINŐSÉGI KÁRELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI 1.RÉSZ

Absztrakt

A modern életmód, a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás mind szerepet játszanak a vízgazdálkodás alakulásában. A negatív tendenciák kedvezőtlen hatással vannak a vizeink mennyiségére és minőségére egyaránt. A vízminőség védelme magába foglal mind olyan műszaki, gazdasági és jogi beavatkozást, amelyeket a megfelelő vízminőség érdekében alkalmaznak. Ide sorolandóak azok a beavatkozások, amelyek a vízminőség megtartását, a szennyezések elleni védekezést, valamint a vízminőségi kárelhárítást célozzák. Ez a kétrészes cikk igyekszik bemutatni azokat a kárelhárítási műszaki módszereket, amelyekkel a már bekövetkezett károk sikeresen elháríthatóak vagy csökkenthetőek a felszín alatti vizek minőségének és fenntarthatóságának érdekében. Az első cikk a szennyezések módjára és fajtáira, valamint a fizikai és kémiai eltávolítási módszerekre koncentrál. A második a kárelhárítás biológiai módszereit helyezi előtérbe, amelyek remélhetőleg mind nagyobb teret kapnak a fenntarthatóság érdekében is. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült."

The modern way of life, global warming and climate change all play a role in the development of water management. The negative trends have unfavorable impact on the quantity and quality of our waters as well. Protection of water quality includes all the technical as well as economic and legal interventions that are applied to ensure good water quality. This comprises those interventions that are aimed at maintaining water quality, protection against pollution as well as water damage control. This two-parted paper attempts to demonstrate the technical methods of damage control, which can successfully eliminate or reduce damages to ensure groundwater quality and sustainability. The first part of the paper focuses on the ways and types of pollution as well as the physical and chemical decontamination methods. The second part turns to the biological methods, which hopefully will gain a more and more prominent role for the sake of sustainability.

Kulcsszavak: vízminőség, kárelhárítás, biológiai módszerek, water quality, water damage control, biological methods

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz