KÁTAI-URBÁN Irina:

SÚLYOS BALESETEK KÖVETKEZMÉNYEINEK, ÉS A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEINEK RENDSZERBE FOGLALÁSA

Absztrakt

A hazai iparbiztonsági szabályozás egyik feladata az ipari katasztrófák következményeinek elhárítására történő felkészülés, a következmények felszámolásának hatékonyabb végrehajtása, valamint a lakosságvédelmi intézkedések eredményesebb bevezetése. Jelen cikkben a szerző értékelni és rendszerbe foglalja a veszélyes anyaggal kapcsolatos minta baleseti eseménysorainak kiváltó okait és következményeit. Ezt követően rendszerezi az ipari- és környezeti katasztrófák következményeinek elhárítására szolgáló műszaki és vezetési (irányítási) intézkedéseket. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült."

One of the task of Hungarian industrial safety’s regulation is the preparation for the elimination of the consequences of industrial disasters, more efficient implementation of these tasks and more effective introduction of measures related to population protection. The author introduce and summarise the preliminary results of her research activity related to the causes and consequences of reference major accident scenarios. The author of this article will also systematises the technical and control measures for the elimination of the consequences of major industrial and environment disasters (accidents).

Kulcsszavak: ipari balesetek; lakosságvédelem; katasztrófavédelem, védelmi intézkedések, következmények felszámolása, industrial accidents; population protection; disaster management, lines of defence, elimination of consequences

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz