MESICS Zoltán:

IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ADAPTÁLÁSA A KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEKBEN

Absztrakt

A biztonsági irányítási rendszerek eredményes és hatékony működtetése a súlyos balesetek megelőzésének egyik legfontosabb eszköze. A küszöbérték alatti üzemek a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége alapján alacsonyabb veszélyeztetési szintet képviselnek. Jelen cikkben a szerző áttekinti az iparbiztonsági hatóságok ellenőrzési tevékenységének tapasztalatait és az irányítási rendszerekre vonatkozó szabályozás végrehajtási lehetőségeit a küszöbérték alatti üzemek esetében. A hatósági tapasztalatok alapján javaslatot tesz az irányítási rendszerekhez kapcsolódó jogi szabályozás fejlesztésére, konkrétan a biztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó követelmények kiterjesztésére az alsó küszöbértékű és a küszöbérték alatti üzemekben működtetett irányítási rendszerekre. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült."

One of the most important instrument for preventing the major accidents involving dangerous substances is the effective and efficient operation of the safety management system. The under tier establishments pose a lower endangering level and according to this fact the operators expect proportional legal obligations. In this article the author review the authorial experiences of the regular inspections and the enforcement opportunities associated with implementing the provisions of national legislation on the management systems in case of under tier plants. On the basis of the authorial experiences he propose the further improvement of the management system related legal framework. One way of this improvement could be the extension of the safety management system to the lower tier and under tier establishments.

Kulcsszavak: súlyos baleset, iparbiztonság, veszélyes üzem, biztonsági irányítási rendszer, küszöbérték alatti üzem, major accident, industrial safety, hazardous plant, safety management system, under tier plant.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz