PÁNTYA PÉTER:

KUTATÁSI ALAPOK A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉSÉHEZ

Absztrakt

A katasztrófavédelem szervezete és az azon belül működő tűzoltóságok a lakosság, a Magyarország területén tartózkodók élet és vagyonbiztonságát hivatottak szolgálni többek között a tűzoltás, műszaki mentés, tűzmegelőzés területén. A tűzoltói beavatkozó tevékenység igen sokrétű, jól szabályozott és technikai eszközökkel jelentős mértékben ellátott. A fenti tevékenység minél hatékonyabb ellátásának vizsgálata, az elérhető fejlesztési módszerek kutatása indokolt, melyhez kapcsolódóan készült jelen mű. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

The organisation of disaster management and fire departments operating within it are dedicated to ensuring the safety of life and property of Hungarian residents by means of firefighting, technical rescue and fire prevention, among others. Fire service interventions are diverse, well-regulated and technically well-equipped. Examining the means of increased effectiveness of the above activity and studying available development methods are justified, which is in the focus of this paper. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzoltóság, kutatás, disaster management, fire service, research

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz