GEREVICH János:

AZ AGILIS SZOFTVERFEJLESZTÉS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

Absztrakt

Még a közelmúltban is a hadászat volt az egyik inkubátora a különböző műszaki fejlesztéseknek, előbb jelentek meg egy új technológia katonai alkalmazásai és csak utána következhetett a civil használatba vétel. Példa lehet erre a GPS vagy akár az Internet is. Napjainkra ez a trend változni látszik, vannak olyan műszaki területek, melyek újításait a honvédelem és a hadászat már csak a kifejlődésüket követően veszi át. Egy ilyen terület a szoftverfejlesztés is, jelenleg rengeteg eszközre és architektúrára készülnek a szoftverek különböző programozási nyelveken, szerteágazó technológiai alapokon, funkciók sokaságát megvalósítva. A számtalan új és gyorsan változó követelményhez az informatikának is alkalmazkodnia kellett, új szoftverfejlesztési módszerek jelentek meg, melyek gyűjtőnév gyanánt az agilis szoftverfejlesztési módszertan nevet kapták. Az új módszerek alkalmazásában a sok éves múltra visszatekintő nagy szervezetek általában szkeptikusak, jelen cikk ezt a problémát tárja fel, majd ezt követően egy lehetséges megoldást kínál rá.

Even in the recent past the army was the incubator of various technical developments, usually a new technology appeared in military applications first and the civil usage just followed it later. For example, it could be the GPS or the Internet as well. Today, this trend seems to be changing. There are innovations in different technical areas which have been adapted by the defence and the military after their inventions only. The software development is such an area, currently uncountable functions are made for wide variety of devices and architectures in different programming languages based on several technologies. The information technology had to adjust to the new and rapidly changing requirements, therefore several new software development methods were born and these are called as agile software development methodologies. Usually the large organizations with long history are sceptical about the new methods; this article helps us to get to know better with this problem and gives us an insight about the possible solution for it.

Kulcsszavak: szoftvertechnológia, projekt-módszertan, Scrum, szoftverfejlesztés, szoftvertervezés, automatizált tesztelés, hadiipar, pályázati kiírás, software technology, project methodology, Scrum, software development, software design, automated testing, defence industry, calling for tender

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz