MOLNÁR Dóra:

EGYSÉGES EURÓPAI KIBERTÉR? AZ EURÓPAI UNIÓ KIBERBIZTONSÁGI POLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE

Absztrakt

A kiberbiztonság a biztonság nagyon dinamikusan fejlődő olyan új területe, amely egyre veszélyesebb fenyegetéseket rejt magában. Ezidáig csak az egyes nemzetállamok próbálták meg saját kiber infrastruktúrájukat megvédeni – több-kevesebb sikerrel –, egységes, európai szintű szabályozás nem létezett. A tanulmány felvázolja, hogy az elmúlt évtizedben az Európai Unió milyen lépéseket tett a kiberbiztonsági szabályrendszer és az egységes európai digitális piac megteremtése terén, és röviden ismerteti a 2016-ban elfogadott két legfontosabb jogforrást, az adatvédelmi rendeletet és a hálózatbiztonsági irányelvet. Ezek előremutató lépések ugyan, de valójában a stratégiák és a szabályozók gyakorlati megvalósulása fogja tudni igazolni, hogy e lépések elegendőek-e ahhoz, hogy az Unió sikeresen meg tudjon birkózni a kibertérben jelentkező egyre nagyobb számú és egyre súlyosabb fenyegetéssel. (A tanulmány a KÖFOP pályázat támogatásával készült.)

Cybersecurity is a very dynamic new sector of security that involves more and more dangerous threats. So far only national states themselves tried to protect their own cyber infrastructure – with more or less success –, a single, Europe-wide regulation has not existed. The study outlines what steps the European Union has taken in the creation of regulations and of a single European digital market in the past decade and briefly describes the two most important sources of law adopted in 2016, the General Data Protection Regulation and the NIS directive. Although, these are steps forward, but only practical implementation of strategies and sources of law will be able to verify if these measures are sufficient enough for the European Union to successfully cope with the growing number of more and more serious cyber threats. (The study was supported by the KÖFOP tender.)

Kulcsszavak: kiberbiztonság, Európai Unió, adatvédelem, cyber security, European Union, data protection

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz