KUN István:

A DÖNTÉSKÉPESSÉG PROBLÉMÁJA A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

Absztrakt

A védelmi szféra munkájában gyakran előforduló probléma, hogy intézkedni kell egy nemkívánatos esemény elhárítására, miközben az esemény bekövetkezéséről nincs biztos tudomásunk. Ilyen helyzet áll elő, ha például egy informatikai vagy fizikai támadás gyanúja merül fel. Az érintett szervezet hatékony működése szükségessé teszi az egyszerű és világos döntési kritériumok alkalmazását. Amikor testületi döntést kell hozni, a javaslat elfogadásához az „igen” szavazatoknak egy előzetes megállapodás szerinti aránya szükséges. Kérdés, hogy mekkora legyen ez az arány. A jelen tanulmány tárgya a testületi döntések adekvát konszenzushatárának megállapítását segítő, a szubjektivitást kiküszöbölő matematikai-informatikai elv bemutatása és igazolása.

A frequently appearing problem in the work of the defence sphere is that some action must be taken in order to avoid an undesirable event while we have no secure information on the occurrence of the event. Such situation may emerge if for example the suspicion of an informatical or physical attack is encountered. Efficient operation of the organization concerned makes it necessary to apply simple and clear decision criteria. When a board decision must be made, a previously agreed ratio of „yes” votes is needed to adopt the resolution. The question is, how much this ratio should be. The topic of the present study is presentation and justification of a mathematical-informatical principle helping to state the adequate consensus threshold and eliminating subjectivity in board decisions.

Kulcsszavak: védelmi igazgatás, kockázatkezelés, bizottsági szavazás, konszenzushatár, defence administration, risk handling, committee voting, consensus threshold

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz