Domján András :

A kiemelten védett objektumok biztonsága a fenyegetettség tükrében

Absztrakt

A biztonságtechnikai rendszer tervezése, kialakítása, az állam működése szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények védelme érdekében, nagyon komplex és körültekintő elemző-értékelő munkát igényel. A védendő objektumok - és a bent tartózkodó személyek - jellegéből fakadóan, fokozott „fenyegetettséggel” kell számolnunk. Ezeket a kockázatokat folyamatosan értékelni kell, a hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A cél az, hogy kialakítani egy olyan komplex védelmi rendszert, amely optimalizálva a fenyegetettséghez, a lehető legkisebb maradék kockázattal képes üzemelni. A szerző a cikkben bemutatja az objektumvédelem megvalósításának általános szempontjait, ismerteti a kiemelten védett objektumokra vonatkozó speciális szabályokat és feltárja a komplex rendszer kialakításának főbb szempontjait, különös tekintettel a jelenkori fenyegetettség figyelembevételével.

It requests a very complex, careful, analytical estimating work to plan and construct a security system in order to be able to protect the highly important state establishments. Because of the type of the facilities and persons to be protected you can count on increased threats. These risks should be valuated continuosly both from a national and international point of view. The aim is to implement a system that is adapted to threats and can work with the possible least risk. The writer would like to demonstrate the general points of facility protection, explains the special rules regarding highly protected establishments and reveals the major aspects of the complex system’s construction, paying special attention to the present threat.

Kulcsszavak: kiemelten védett objektum, komplex védelmi rendszer, rendszeroptimalizálás, jelenkori fenyegetettség~ highly protected establishment, complex security system, system optimalization, present threat

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz