Molnár Robin :

Technical rescue of hungarian firefighters and courses of training

Absztrakt

The national fire service has to face various accidents many times where technical rescue tasks have to be executed. In these technical rescues the fire-fighters mostly have to deal with traffic accidents, accidents involving hazardous materials and the aftermath of weather phenomenons. The majority of these to eliminate falls to the operative intervene staff. In my document In my assey I analyze the intervention statistics of the last years, present the revealic of the technical backups accomplished by firefighter, survey the legal backgroud of intervention. I will study the theoritical and practical training consort with damage elamination activity and the effect of transformation of training on the intervention effectivity. My aim to attract attention the importance of practical tranig in firefighters activity.

A hazai mentő tűzvédelem kiemelkedőensokszor kerül szembe különfélekáreseményekkel, melyek felszámolásaérdekében műszaki mentési feladatokat kell végrehajtani. Műszaki mentések során a tűzoltók leggyakrabban a közlekedési balesetekkel, veszélyes anyagokkal kapcsolatos káresetekkel, szélsőséges időjárási jelenségek következményeivel kerülhetnek szembe. Ezeknek a felszámolása döntőrészt az operatív beavatkozó állományra hárul. Írásomban elemzem az elmúlt évek beavatkozási statisztikáit, bemutatom a tűzoltók által végrehajtott műszaki mentések jellemzőit, áttekintema beavatkozások jogszabályi hátterét. Vizsgálom, hogy milyen elméleti és gyakorlati kiképzés társul a kárfelszámolásitevékenységhez, továbbá a képzés átalakításának hatását a beavatkozási hatékonyságra. Célom felhívni a figyelmeta gyakorlati képzés fontosságára a tűzoltók tevékenysége során.

Kulcsszavak: technical rescue, fire-fighting, life-saving, disaster, training~ : műszaki mentés, tűzoltás, életmentés, katasztrófa, kiképzés

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz