Dely Péter :

A kritikus infrastruktúra védelmének hazai jogszabályi környezete

Absztrakt

A tanulmány a kritikus infrastruktúrák haza védelmével foglalkozik. A fogalmi meghatározásokat követően rövid kitekintést nyújt az Európai Unió kritikus infrastruktúra védelmének jogi szabályozásáról. Ezt követően számba veszi a témában megalkotott hazai stratégiákat, jogszabályokat, végrehajtási utasításokat, annotált bibliográfiaként bemutatva azok lényegi tartalmát.

The contribution deals with the critical infrastructure protection in Hungary. Following conceptual definitions, it provides a brief outline of the EU legal framework for critical infrastructure protection. After it takes into account the domestic strategies, legislation, and implementation instructions created in this topic, as an annotated bibliography showing their essential content.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, kritikus információs infrastruktúra, jogi szabályozás, terrorizmus, bibliográfia ~ critical infrastructure, critical information infrastructure, legal rules, terrorism, bibliography

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz