Szabó Anikó :

Az élőerős objektumőrzés és a tekintélyelvű vezetési stílus kapcsolata

Absztrakt

A magánbiztonsági ágazat élőerős objektumőrzésében jelenleg is az autokratikus, egyszemélyi vezetés dominál a biztonsági őrök munkavégzésére vonatkozóan. A napi üzemeltetési és a rendkívülieseményekkel összefüggő feladatok jellege, annak hatékony elvégzésére fordítható idő azonban igényli, sőt a legtöbb esetben megköveteli ezt a fajta vezetési stílust. Vajon lehet-e ezt a szakterületet a legtöbb munkahelyen üdvözölt, és elvárt demokratikus elvekkel legalább részben irányítani, koordinálni? Érdemes-e, és hasznos-e erre a szemléletre egyáltalán időt, és energiát fordítani ezen a területen, és ha igen, milyen feltételekkel érdemes? Erre a kérdésre keresi a választ a szerző az őrzésbiztonsági terület fogalmain, történetén, a biztonsági vezetői és vagyonőri feladatokon át, a szervezeti kultúrán, vezetői attitűdökön keresztül.

In reference to the security guard work the authoritarian, one person-leadership is dominant presently too in the facility protection by manpower of private security sector . But the aspect of tasks related to day-to-day operation and unusual events, spending time on efficient completion of this require, moreover in most cases demand this kind of management style. Could this field be at least partly conducted, coordinated through greeted and expected democratic principles in the most of workplaces? Is it worth spending time and energy on this approach or it is useful at all? And if yes, with what kind of conditions is it worth dooing this? The author is looking for the answer to this question through the concepts and the history of guarding security field, the tasks of safety managing and property guarding, the organizational culture and the attitude of leadership. .

Kulcsszavak: magánbiztonság, élőerős objektumvédelem, szervezeti kultúra, vezetői attitűd ~ private security, manpower facility protection, organizational culture, the attitude of leadership.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz