Archivum

2018.

XIII. Évfolyam 1. Szám - 2018. március

XIII. Évfolyam 2. Szám - 2018. június

XIII. Évfolyam 3. Szám - 2018. szeptember

2017.

XII. Évfolyam 1. Szám - 2017. március

XII. Évfolyam 2. Szám - 2017. június

XII. Évfolyam 3. Szám - 2017. szeptember

XII. Évfolyam 4. Szám - 2017. december

2016.

XI. Évfolyam 1. Szám - 2016. március

XI. Évfolyam 2. Szám - 2016. június

XI. Évfolyam 3. Szám - 2016. szeptember

XI. Évfolyam 4. Szám - 2016. december

2015.

X. Évfolyam 1. Szám - 2015. március

X. Évfolyam 2. Szám - 2015. június

X. Évfolyam 3. Szám - 2015. szeptember

X. Évfolyam 4. Szám - 2015. december

2014.

IX. Évfolyam 1. Szám - 2014. március

IX. Évfolyam 2. Szám - 2014. június

IX. Évfolyam 3. Szám - 2014. szeptember

IX. Évfolyam 4. Szám - 2014. december

2013.

VIII. Évfolyam 1. Szám - 2013. március

VIII. Évfolyam 2. Szám - 2013. június

VIII. Évfolyam 3. Szám - 2013. szeptember

VIII. Évfolyam 4. Szám - 2013. december

2012.

VII. Évfolyam 1. Szám - 2012. március

VII. Évfolyam 2. Szám - 2012. június

VII. Évfolyam 3. Szám - 2012. szeptember

VII. Évfolyam 4. Szám - 2012. december

2011.

VI. Évfolyam 1. Szám - 2011. március

VI. Évfolyam 2. Szám - 2011. június

VI. Évfolyam 3. Szám - 2011. szeptember

VI. Évfolyam 4 . Szám - 2011. december

2010.

V. Évfolyam 1. Szám - 2010. március

V. Évfolyam 2. Szám - 2010. június

V. Évfolyam 3. Szám - 2010. szeptember

V. Évfolyam 4. Szám - 2010. december

2009.

IV. Évfolyam 1. Szám - 2009. március

IV. Évfolyam 2. Szám - 2009. június

IV. Évfolyam 3. Szám - 2009. szeptember

IV. Évfolyam 4. Szám - 2009. december

2008.

III. Évfolyam 1. Szám - 2008. március

III. Évfolyam 2. Szám - 2008. június

III. Évfolyam 3. Szám - 2008. szeptember

III. Évfolyam 4. Szám - 2008. december

2007.

II. Évfolyam 1. Szám - 2007. március

II. Évfolyam 2. Szám - 2007. június

II. Évfolyam 3. Szám - 2007. szeptember

II. Évfolyam 4. Szám - 2007. december

2006.

I. Évfolyam 2. Szám - 2006. szeptember

I. Évfolyam 3. Szám - 2006. december

Kollár Csaba:

Az IOT katonai felhasználási lehetőségei és a fejlesztés irányai

Absztrakt

Teoretikus, hazai és külföldi forrásokat feldol-gozó tanulmányom célja, hogy az IoT infor-mációbiztonsági fókuszának katonai aspektu-sait, illetve a fejlesztés lehetséges irányait mutassam be. A téma bevezetését követően az IoT katonai döntési folyamatban elfoglalt lehetséges helyéről írok, majd az IoT katonai technikai rendszerének egyik elfogadott ábrája alapján három katonai alkalmazási megoldást ismertetek. Külön alfejezet foglalkozik az IoT és az információbiztonság problematikájával, illetve a fejlődés és a sebezhetőség lehetőségeivel. Tanulmányom zárásaként az eredmények összefoglalása után az IoT civil-katonai fejlesztéseinek lehetséges forgató-könyveiről értekezem.

My theoretical study, which deals with domes-tic and foreign sources, aims to present the military aspects of IoT's information security focus and the possible directions of develop-ment. Following the introduction to the topic, the possible place of IoT in the military deci-sion-making process is described, then three solutions for military exploitation is discussed on the basis of an approved figure regarding the military-technical system of IoT. Separate sub-chapter deals with the issues of IoT and information security, as well as the possibilities of development and vulnerability. My study ends with the summary of outcomes and the possible scenarios of IoT civil-military development trends.

Kulcsszavak: digitális kor, információbiztonság, IoT, katonai alkalmazás, hálózatos katona ~ digital age, information security, IoT, military applications, networked soldier

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz