Archivum

2018.

XIII. Évfolyam 1. Szám - 2018. március

XIII. Évfolyam 2. Szám - 2018. június

XIII. Évfolyam 3. Szám - 2018. szeptember

XIII. Évfolyam 4. Szám - 2018. december

2017.

XII. Évfolyam 1. Szám - 2017. március

XII. Évfolyam 2. Szám - 2017. június

XII. Évfolyam 3. Szám - 2017. szeptember

XII. Évfolyam 4. Szám - 2017. december

2016.

XI. Évfolyam 1. Szám - 2016. március

XI. Évfolyam 2. Szám - 2016. június

XI. Évfolyam 3. Szám - 2016. szeptember

XI. Évfolyam 4. Szám - 2016. december

2015.

X. Évfolyam 1. Szám - 2015. március

X. Évfolyam 2. Szám - 2015. június

X. Évfolyam 3. Szám - 2015. szeptember

X. Évfolyam 4. Szám - 2015. december

2014.

IX. Évfolyam 1. Szám - 2014. március

IX. Évfolyam 2. Szám - 2014. június

IX. Évfolyam 3. Szám - 2014. szeptember

IX. Évfolyam 4. Szám - 2014. december

2013.

VIII. Évfolyam 1. Szám - 2013. március

VIII. Évfolyam 2. Szám - 2013. június

VIII. Évfolyam 3. Szám - 2013. szeptember

VIII. Évfolyam 4. Szám - 2013. december

2012.

VII. Évfolyam 1. Szám - 2012. március

VII. Évfolyam 2. Szám - 2012. június

VII. Évfolyam 3. Szám - 2012. szeptember

VII. Évfolyam 4. Szám - 2012. december

2011.

VI. Évfolyam 1. Szám - 2011. március

VI. Évfolyam 2. Szám - 2011. június

VI. Évfolyam 3. Szám - 2011. szeptember

VI. Évfolyam 4 . Szám - 2011. december

2010.

V. Évfolyam 1. Szám - 2010. március

V. Évfolyam 2. Szám - 2010. június

V. Évfolyam 3. Szám - 2010. szeptember

V. Évfolyam 4. Szám - 2010. december

2009.

IV. Évfolyam 1. Szám - 2009. március

IV. Évfolyam 2. Szám - 2009. június

IV. Évfolyam 3. Szám - 2009. szeptember

IV. Évfolyam 4. Szám - 2009. december

2008.

III. Évfolyam 1. Szám - 2008. március

III. Évfolyam 2. Szám - 2008. június

III. Évfolyam 3. Szám - 2008. szeptember

III. Évfolyam 4. Szám - 2008. december

2007.

II. Évfolyam 1. Szám - 2007. március

II. Évfolyam 2. Szám - 2007. június

II. Évfolyam 3. Szám - 2007. szeptember

II. Évfolyam 4. Szám - 2007. december

2006.

I. Évfolyam 2. Szám - 2006. szeptember

I. Évfolyam 3. Szám - 2006. december

Dobor József:

Veszélyes szerves anyagok felhasználásának katasztrófavédelmi szempontú elemzése és a szerves kémia technológiai folyamatainak összefoglalása

Absztrakt

Az emberiség napjainkra kialakult vegyipara két jelentős területre különíthető el, a szerves és a szervetlen folyamatokat végző ipari tevékenységekre. Évtizedekkel ezelőtt egy adott ország vegyiparának fejlettségét, kapacitásait a kénsav egy főre eső felhasználásának mennyiségével mérték, és jellemezték. Ez az anyag egy tipikus szervetlen vegyület, melynek felhasználása hasonlóan jelentős, mint régebben. Jelen korunkban egy adott ország vegyiparát a felhasznált etilén mennyiségével jellemzik. Ez a változás pontosan szemlélteti azt, hogy a világban milyen irányban történő fejlődés zajlik. Etilénből kiindulva számtalan, az élet területén ma már nélkülözhetetlen vegyület állítható elő, pld. műanyagok, oldószerek, szintéziskémiai további kiindulási komponensek. E cikk a szerző cikksorozatának negyedik része, melyben a szerves anyagok felhasználásával járó problémakör kerül megvilágításra. „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. A kutatási téma címe: A közszolgálat személyi állományának képzésfejlesztési lehetőségei a természettudományok oktatása kapcsán.”

The chemical industry that has emerged today can be divided into two significant areas for organic and inorganic industrial activities. Decades ago, the level of development and capacities of a country's chemical industry was measured and characterized by the amount of sulphuric acid per capita. This substance is a typical inorganic compound whose use is similarly significant as before. In our time the chemical industry of a country is characterized by the amount of ethylene used. This change illustrates exactly the direction in which the world is developing. Starting from ethylene, there are countless compounds that are now indispensable in life, for example. plastics, solvents, synthetic chemical further starting components. This article is a fourth part of the author's series of articles, in which the issue of using organic materials is illuminated. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program.” Title of the research topic: Training opportunities for the training of civil servants in the teaching of natural sciences (at university, college).

Kulcsszavak: kémia, szerves vegyipar, veszélyes anyag, esettanulmány, vegyi baleset ~ chemistry, organic chemical industry, dangerous substance, case study, chemical accident

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz