Pántya Péter:

A katasztrófavédelem és a tűzoltósági tevékenység keretei és háttere Magyarországon, kapcsolódása a nemzetközi trendekhez

Absztrakt

Ahhoz, hogy korrekten megvizsgálhassuk a magyarországi elsődlegesen beavatkozó tűzoltósági, katasztrófavédelmi szervezetek hatékonyságnövelésére rendelkezésre álló lehetőségeket, vizsgálni szükséges a vonatkozó valós statisztikai adatokat. Jelen cikkben az elmúlt évek vonatkozó, konkrét beavatkozási adatai kerülnek megvilágításra. Ismertetésre kerül továbbá az alap kutatás egy kitekintése a beavatkozói terület Európai Unión kívüli tapasztalataira. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Zrínyi Miklós Habilitációs Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

In order to have a fair view of the opportunities to increase the efficiency of fire service and disaster management organisations, it is necessary to examine the relevant statistical figures. This paper sheds light on relevant actual figures on interventions from the past few years. Furthermore, an outlook outside the basic research describes experiences in the field of interventions in outside the European Union. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Miklós Zrínyi Habilitation Program.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, tűzoltóság, beavatkozás, statisztika, adatok, Európai Unión kívü ~ disaster management, fire service, interventions, statistic, data, outside of European Union

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz