Archivum

2018.

XIII. Évfolyam 1. Szám - 2018. március

XIII. Évfolyam 2. Szám - 2018. június

XIII. Évfolyam 3. Szám - 2018. szeptember

XIII. Évfolyam 4. Szám - 2018. december

2017.

XII. Évfolyam 1. Szám - 2017. március

XII. Évfolyam 2. Szám - 2017. június

XII. Évfolyam 3. Szám - 2017. szeptember

XII. Évfolyam 4. Szám - 2017. december

2016.

XI. Évfolyam 1. Szám - 2016. március

XI. Évfolyam 2. Szám - 2016. június

XI. Évfolyam 3. Szám - 2016. szeptember

XI. Évfolyam 4. Szám - 2016. december

2015.

X. Évfolyam 1. Szám - 2015. március

X. Évfolyam 2. Szám - 2015. június

X. Évfolyam 3. Szám - 2015. szeptember

X. Évfolyam 4. Szám - 2015. december

2014.

IX. Évfolyam 1. Szám - 2014. március

IX. Évfolyam 2. Szám - 2014. június

IX. Évfolyam 3. Szám - 2014. szeptember

IX. Évfolyam 4. Szám - 2014. december

2013.

VIII. Évfolyam 1. Szám - 2013. március

VIII. Évfolyam 2. Szám - 2013. június

VIII. Évfolyam 3. Szám - 2013. szeptember

VIII. Évfolyam 4. Szám - 2013. december

2012.

VII. Évfolyam 1. Szám - 2012. március

VII. Évfolyam 2. Szám - 2012. június

VII. Évfolyam 3. Szám - 2012. szeptember

VII. Évfolyam 4. Szám - 2012. december

2011.

VI. Évfolyam 1. Szám - 2011. március

VI. Évfolyam 2. Szám - 2011. június

VI. Évfolyam 3. Szám - 2011. szeptember

VI. Évfolyam 4 . Szám - 2011. december

2010.

V. Évfolyam 1. Szám - 2010. március

V. Évfolyam 2. Szám - 2010. június

V. Évfolyam 3. Szám - 2010. szeptember

V. Évfolyam 4. Szám - 2010. december

2009.

IV. Évfolyam 1. Szám - 2009. március

IV. Évfolyam 2. Szám - 2009. június

IV. Évfolyam 3. Szám - 2009. szeptember

IV. Évfolyam 4. Szám - 2009. december

2008.

III. Évfolyam 1. Szám - 2008. március

III. Évfolyam 2. Szám - 2008. június

III. Évfolyam 3. Szám - 2008. szeptember

III. Évfolyam 4. Szám - 2008. december

2007.

II. Évfolyam 1. Szám - 2007. március

II. Évfolyam 2. Szám - 2007. június

II. Évfolyam 3. Szám - 2007. szeptember

II. Évfolyam 4. Szám - 2007. december

2006.

I. Évfolyam 2. Szám - 2006. szeptember

I. Évfolyam 3. Szám - 2006. december

Molnár Ferenc:

Military and police cooperation and competition in Hungary at time of security and defence challenges

Absztrakt

Military-police coordination and cooperation have rapidly improved since 2015. This paper describes the background of that and analyses the human resource scarcity as a prime challenge for Hungarian Defence Forces and the forces of the Ministry of Interior. It also states that it leads to a competition among those organizations since those would recruit personnel with similar requirements. If recent trends in the security environment, economy, labour market, and related politics remain, fundamental changes are going to be required to provide sufficient capabilities in the field of security and defence. Some of these have already started, such as reconsiderations of the external and internal roles of organizations; reshaping the relevant legal framework for carrying out duties; increasing involvement of technical solutions and reshaping organizations’ structure and working mechanisms accordingly. "A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

A haderő és a rendőrség együttműködése és koordinációja sokat fejlődött 2015 óta. Jelen tanulmány ennek az élénkülő együttműködésnek az okait írja le, valamint elemzi a rendelkezésre álló humán erőforrás korlátozottságát, ami kiemelkedő kihívás elé állítja mind a Magyar Honvédséget, mind pedig a Belügyminisztérium szervezeteit. Mivel ezek a szervezetek hasonló jellemzőkkel rendelkezők rekrutációjára törekednek verseny alakult ki közöttük. Amennyiben a jelenlegi biztonsági, gazdasági, munkaerő-piaci és politikai trendek fennmaradnak, akkor alapvető változtatásokra van szükség a biztonsági és a védelmi képességek megfelelő szinten tartásához. A változások némelyike már el is kezdődött, mint például a biztonság és a védelem garantálásában játszott szervezeti szerepek, valamint a kapcsolódó jogi keretek újragondolása; a technikai megoldások fokozott igénybevétele és az ezekhez kapcsolódó szervezeti struktúrák és működési mechanizmusok kialakítása. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled “Public Service Development Establishing Good Governance”.

Kulcsszavak: public administration, military, police, innovation, human resources ~ közigazgatás, haderő, rendészet, humánerőforrás

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz