Temesvári Zsolt:

Mobil bázisállomások vagyonvédelme

Absztrakt

A rádiós bázisállomások folyamatos és hibamentes üzemelése elengedhetetlen a hang és adatszolgáltatás biztosítása érdekében. A bázisállomás, azaz a végberendezés többféle objektumra telepíthető, így a megfelelő vagyonvédelmi eszközökről különböző módon szükséges gondoskodni. A mobil szolgáltatás kiesése jelentős kockázatokat jelent vészhelyzet esetén, legyen az publikus vagy nemzetbiztonsági felhasználás, ezért a szolgáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez elkerülhető legyen. A kimaradás lehet műszaki jellegű vagy külső beavatkozás okozta, utóbbi esetre többféle védelmi mechanizmust alkalmaznak, mely műszaki biztonságtechnikai megoldások feldolgozásra kerülnek a cikkben. A folyóirat végén a következtetések levonásra kerülnek, valamint ajánlást kínál a bázisállomások objektumvédelmének további fejlesztési lehetőségeire.

The continuous operation of mobile networks is definitely necessary for ensuring voice and data services. The base station, so the access equipment could be installed on several objects, therefore there is a need to take care of security measures in different ways. The loss of mobile services could cause high risk in emergency situations, be it public or national security use, thus the service providers try to do everything to avoid it. The outage can be caused by technical problem or external intervention. In the latter case several defence mechanisms can be used that are processed in this article. The technical security solutions are also discussed, as the recommendations as well for developing and increasing security levels of mobile base station object protection.

Kulcsszavak: bázisállomás, objektumvédelem, biztonságtechnika ~ base station, object protection, security technology

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz