Hornyacsek Júlia; Nyitrai Mihály:

Területi járványügyi veszélyhelyzet egészségügyi és logisztikai támogatása

Absztrakt

A járványok időről időre visszatérnek az embe-riség történelmében, és az ember megpróbálja felvenni ellenük a küzdelmet. A küzdelem szél-sőséges eseteiben a járványok megfékezése érdekében olykor a haderő is bevetésre kerül. A haderő alkalmazása szigorú szabályok és pontosan kidolgozott tervek szerint történik, és egyik erőssége a járványok leküzdéséhez szükséges logisztikai támogatás. A tanulmány vizsgálja a haderő rendkívüli helyzetekben bevethető képességeit, elemzi a járványok esetén szükséges egészségügyi és logisztikai támogatást, és annak helyét a műveletterve-zés rendszerében, valamint a katasztrófavéde-lemmel való együttműködés kérdéseit. Elemzi továbbá a járványok esetén végzendő felada-tokat, és azonosítja az azok végrehajtásához szükséges eszközök csoportjait.

From time to time the epidemics, against which the man tries to fight, occur in the histo-ry of humanity. In the extremely high peaks of this fight to stop all these epidemics some-times a place is given to the military power. The use of force is based on strict rules and well-developed plans, and one of its strengths is the logistics support needed to combat the epidemics. The study examines the military capabilities for extraordinary situations, ana-lyzes the health and logistics support needed in case of epidemics and their place in the system of operational planning procedure as well as issues of cooperation with national disaster management system. It also analyzes the tasks to be carried out in the event of epi-demics and identifies the groups of tools nec-essary for their implementation.

Kulcsszavak: járvány, katasztrófavédelem, katonai műveleti logisztika, művelettervezés, járványügyi esz-közszükséglet, egészségügyi támogatás ~ epidemic, disaster management, military oper-ational logistics, operational planning, demands of tools to combat epidemics, medical support

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz