Nyitrai Mihály:

NATO smart energia

Absztrakt

Az elmúlt évtizedek műveleti tapasztalatai és védelmi költségvetési megszorítások arra világítottak rá, hogy az energiaellátás racionalizálása bizonyos keretek között katonai berkekben is elengedhetetlenül szükséges. A fosszilis energiatartalékok folyamatos csökkenése és azok műveleti környezetben való biztosításának növekvő kockázatai, horribilis költségei a NATO döntéshozóit energiabiztonsági és hatékonysági változások elindítására késztették. A változások eredményeként a katonai területen is egy új fogalom jelent meg, a Smart Energia. A cikk ezt a folyamatot tekinti át és ad helyzetképet a jelenlegi állapotról. „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Közszolgálati Lenyomat Ludovika kutatócsoport Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.”

Operational experiences and security budget constraints over the past decades have highlighted that rationalization of energy supply is, within certain limits, essential in the military field as well. The continued decrease of fossil energy reserves and increasing risks with horrible costs to deliver them in the operational environment have led NATO decision-makers to launch energy security and efficiency changes. As a result of these changes, a new concept has emerged in the military field, Smart Energy. The article looks at this process and gives a picture of the current state. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP‒2.1.2‒VEKOP‒15‒2016‒00001 titled “Public Service Development Establishing Good Governance” in the Ludovika Research Group Program.”

Kulcsszavak: NATO, Green Defence Framework, Smart Energia, katonai műveletek, logisztika ~ NATO, Green Defence Framework, Smart Energy, military operations, logistics

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz