Csősz László:

A vízminőség-védelemmel kapcsolatos problémakör hazai helyzete

Absztrakt

A víz biológiai, fizikai, illetve kémiai tulajdonságai alapján is az élővilág és a társadalom számára nélkülözhetetlen vegyület, amely lehetővé teszi a földi életet. Vizeink azonban egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mivel többféleképpen is szennyezzük azokat. A legjelentősebb szennyezőanyag kibocsátó az ipar, illetve a mezőgazdaság, továbbá esetenként jelentősnek mondhatóak a kommunális eredetű szennyezések is. Rendkívül fontos, hogy elejét vegyük a különféle szennyezéseknek, amelynek csak szigorú jogi szabályozás, valamint gondos hatósági tevékenység lehet az alapja. A cikk szerzője a hazai vízminőség-védelem jelenlegi állapotát prezentálja, illetve összefoglalja ezen összetett és fejlődő problémakör jövőbeni kihívásait

Water is based on its biological, physical and chemical characteristics an essential compound for the biosphere and the society, which allows life on Earth. However, our waters are subject to always more stress, as they are contaminated in several ways. The most significant polluters are industry and agriculture, respectively some contaminations of communal origin. It is extremely important to prevent these different forms of contaminations, the basis of which shall only be in the form of strict legal regulations and careful activity by authorities. The author of the article presents the current condition of the domestic water quality protection and summarizes the future challenges of this complex and continually expanding range of problems.

Kulcsszavak: felszíni vizek, vízkészleteket veszélyeztető tényezők, ipari vízszennyezés, vízminőség-védelem ~ felszíni vizek, vízkészleteket veszélyeztető tényezők, ipari vízszennyezés, vízminőség-védelem

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz